DS-1TP08I

Attribute:

SKU : DS-1TP08I

เครื่อง POC เป็นเครื่องจ่ายไฟผ่านสาย coaxial หรือสาย RG6 จ่ายไฟสูงสุดถึง 65 วัตต์

Categories : accessory

Share

• สามารถใช้งานร่วมกันกับกล้องวงจรปิดที่รองรับระบบ PoC

 • สามารถใช้งานร่วมกันกับกล้องวงจรปิดที่รองรับระบบ PoC 

• รองรับการเชื่อมต่อกล้องวงจรปิด 8 กล้อง 

 • รองรับการจ่ายไฟและสัญญาณภาพผ่านสาย RG6 (มาตรฐาน PoC)

• กำลังจ่ายไฟสูงสุดถึง 65 วัตต์

Powered by MakeWebEasy.com